כתובת: גבעת גאולה 1 רמת גן 52215 טלפון: 077-2105001 פקס: 077-5611355 ע.מ: 69924504
שירותי מחשוב
4

מרכזיית IP-אפשרויות פריסה סניפים, עובדים מהבית ועובדים ניידים

sip_trunk_connected_ipbx_with_extensions_over_internet

דוגמא לאפשרויות הפריסה השונות של טלפונים קוויים, אלחוטיים וסמארטפונים סלולאריים. כמו כן מודגמות בשרטוט אפשרויות חיבור של שלוחות מסוגים שונים בסניף משנה של החברה אל מרכזיית ה-IP בסניף המרכזי, כאשר המרכזיה מחוברת לקווי חוץ מסוג SIP TRUNK. שים לב לכך שרק כבל רשת אחד מתחבר לכל עמדת עבודה הכוללת מחשב וטלפון IP וחוסך בכך פריסת רשת כפולה-עבור טלפוניה ומחשבים. הקש על התמונה להגדלה:


pri_trunk_connected_to_IPBX_with_extensions

רמת האמינות של קווי חוץ אנלוגיים/PRI/ISDN גבוהה באופן משמעותי מחיבורי SIP TRUNK הנשענים בדרך כלל על תשתיות אינטרנט פס רחב בטכנולוגית ADSL או כבלים. תשתיות חיבור אינטרנט בטכנולוגיות אלה אינן מספקות אמינות גבוהה ומועדות לניתוקים. לכן, מוצגת דוגמת פריסה זהה לקודמת בכל, למעט העובדה שהמרכזייה מתחברת לקווי חוץ הפעם באמצעות כרטיס PRI (עבור ציר PRI) או FXO (עבור קווים אנלוגיים) . בכך נמנעים ניתוקי קווים עבור חברה שהטלפוניה היא בשבילה יישום קריטי ושאינו סובל השבתות (לדוגמא: מוקד שרות/מכירות). אם חיבור האינטרנט של החברה בנוי על תשתית אמינה ויציבה דוגמת E1/T1 אין צורך בחיבור מסוג זה.

ip-pbx_connected_to_analog_phones_through_gateway

דוגמא לאפשרות חיבור שלוחות אנלוגיות קיימות למרכזיית IP על מנת לשמר השקעה קודמת בתשתית קווית של טלפוניה ובשלוחות/מכשירים אנלוגיים. החיבור של השלוחות האנלוגיות למרכזיית ה-IP מתאפשר בעזרת מכשיר מתווך: Analog to Sip gateway.
ip-pbx_connected_to_sip_extensions_with_1_ata_adap

בדוגמא הזו כל שלוחות טלפוני ה-IP מתחברות למרכזיה דרך כבלי רשת סטנדרטיים, ובכך חוסכים רישות כפול (רשת מחשבים+רשת טלפוניה). למרות זאת, מכשיר הפקס (מודגש בעיגול צהוב) נשאר עדיין אנלוגי ולכן מותקן בשבילו מתאם ATA שמתפקידו לתרגם תעבורת מחשבים ב-IP לתעבורה אנלוגית וחזרה.
ip-pbx_with_fxs_card_for_analog_extensions

דוגמא זהה בכל לדוגמא הקודמת, למעט אופן החיבור של מכשיר הפקס האנלוגי. הפעם השתמשנו בכרטיס (מודגש בעיגול צהוב)FXS המותקן בשרת הטלפוניה/מרכזית ה-IP על מנת "לתרגם" את תעבורת ה-IP לתעבורה אנלוגית וחזרה. שים/י לב שבמקרה הקודם רוב המקטע של הכבל מארון התקשורת הוא כבל רשת, כאשר רק "המטר האחרון" הוא כבל טלפון, בעוד שבדוגמא הנוכחית כבל טלפון הוא המחבר בין כרטיס ה-FXS שבשרת (שבארון התקשורת) לבין מכשיר הפקס האנלוגי.